Downloads

Op deze pagina vind je allerlei documenten die je gratis kunt downloaden. Mis je een document die er je graag op wilt hebben,  stuur dan een email naar kaales.nl@gmail.com.

EZ-Handreiking Generieke Aanpak Natuur


Soortenmanagementplan Gemeente Tilburg


Soortenmanagementplan Gemeente Utrecht


Een managementplan voor de Rugstreeppad (2007)


Soortmanagementplan Luchthaven Twente


Ontheffing SMP diervriendelijk bouwen


Presentatie Prov. Noord-Brabant regiobijeenkomst (dec.2016)


Presentatie Tilburg regiobijeenkomst (dec 2016)


Presentatie soortmanagementplan HoogvlietSoortmanagementplan Beekprik Gemeente ApeldoornSoortmanagementplannen en de Habitatrichtlijn (WUR)Artikel Binnenlands Bestuur over soortenmangementplannen