Downloads

Op deze pagina vind je allerlei documenten die je gratis kunt downloaden.

Mis je een document die je er graag op wilt hebben, stuur dan een email naar kaales.nl@gmail.com.Handreiking gebiedsontheffing beschermde soorten


Folder Gebiedsgerichte aanpak natuur in Noord-Brabant

EZ-Handreiking Generieke Aanpak Natuur


Soortenmanagementplan Bouwkundig versterken


Soortenmanagementplan Gemeente Tilburg


Soortmanagementplan Luchthaven Twente


Soortmanagementplan Beekprik Gemeente Apeldoorn


Soortenmanagementplan Gemeente Utrecht


Een managementplan voor de Rugstreeppad (2007)


Brochure Soortenmanagementplannen en natuurinclusief bouwen


Hoe de economie én de natuur in de stad ontwikkelen?


Soortmanagementplannen en de Habitatrichtlijn (WUR)