Handreiking SMP - Gebiedsgerichte aanpak NatuurHandreiking ministerie van Economische Zaken (2013)

In 2013 ben ik met een een werkgroep van deskundigen gestart om het ministerie van EZ te helpen in haar zoektocht naar de gebiedsgerichte aanpak natuur en soortenmanagementplannen. Dit heeft geresulteerd in een Handreiking.


Handreiking Provincie Noord-Brabant

In 2016, in aanloop op de Wet natuurbescherming, gaf de Provincie Noord-Brabant aan de Handreiking uit 2013 van het Ministerie van Economische Zaken concreter te willen maken voor gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties en de omgevingsdienst.


Voorbeelden van soortenmanagementplannen

Op de Downloadpagina vind je allerlei soortenmanagementplannen en presentaties over de gebiedsgerichte aanpak natuur. Deze kan je gratis downloaden. Mis je iets? Stuur dan een email naar kaales.nl@gmail.com