Handreiking SMP - Gebiedsgerichte aanpak Natuur

Het antwoord op een duurzame bescherming van soorten en economische ontwikkeling


Handreiking ministerie van Economische Zaken (2013)

In 2013 ben ik met een een werkgroep van deskundigen gestart om het ministerie van EZ te helpen in haar zoektocht naar de gebiedsgerichte aanpak natuur en soortenmanagementplannen. Dit heeft geresulteerd in een Handreiking.


Handreiking Provincie Noord-Brabant

In 2016, in aanloop op de Wet natuurbescherming, gaf de Provincie Noord-Brabant aan de Handreiking uit 2013 van het Ministerie van Economische Zaken concreter te willen maken voor initiatiefnemers en bevoegd gezag.


Voorbeelden van soortenmanagementplannen

Op de Downloadpagina vind je allerlei bestanden over de Gebiedsgerichte aanpak Natuur. Mis je iets? Stuur dan een email naar info@soortenmanagementplan.nl of info@natuurinclusiefbouwen.nl