SMP Handreiking Ministerie Economische Zaken (2014)

www.gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl


Inleiding

De Gebiedsgerichte Aanpak Natuur of de Generieke Aanpak Natuur zoals we het traject eind 2012 zijn gestart , kan gezien worden als een programmatische aanpak voor de soorten- en gebiedsbescherming. De Handreiking van het ministerie (Kaales, oktober 2013) is een werkdocument waarmee een eerste verkenning naar mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen en soortenbescherming op grotere schaal verricht is.


Dit werkdocument uit 2013 bestaat uit een aanzet tot een handreiking. In 2014 is besloten aan de hand van een vijftal pilots het werkdocument verder aan te vullen met ervaringen uit de praktijk. De deelnemers aan de pilots waren de gemeenten Tilburg, Utrecht, Rotterdam (Hoogvliet) en Rheden. De vijfde pilot is de gebiedsontwikkeling Twekkelo.

Het concept (soort)managementplan is niet nieuw. In 2007 is dit concept geïntroduceerd door de provincie Flevoland: het Rugstreeppadmanagementplan voor de Noordoostpolder. Nieuw is de toepassing van het concept voor meer soorten in hetzelfde afgekaderde gebied.

Werkgroepleden GAN