Handreiking Provincie Noord - Brabant

Werken met één gebiedsontheffing

Met één gebiedsontheffing Wet natuurbescherming je werk kunnen doen. Kunnen aantonen dat je bestemmingsplan of het ruimtelijk ontwikkelingsplan of natuurherstelproject uitvoerbaar is.  Dat initiatiefnemers geen aparte natuurtoets voor hun aanvraag omgevingsvergunning hoeven uit te laten voeren en dat soorten effectiever beschermd kunnen worden. Dat wordt de nieuwe realiteit met de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur (GAN) in de Provincie Noord - Brabant. 


Foto: Den Bosch, gezien vanaf het Provinciehuis (Brabantlaan).

Het idee van de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur is dat de Brabantse overheden en bedrijfsleven gaan samenwerken in het kader van een gemeenschappelijk belang waarbij ecologie en economie samen kunnen optrekken. 

Provincie Noord-Brabant geeft aan dat de Gebiedsontheffing Natuur geen blauwdruk is maar een unieke beschikking.

Kaales Natuur & Ondernemen is in opdracht van de Provincie bezig met het opstellen van een Handreiking voor de gebiedsgerichte aanpak natuur en heeft namens de provincie de ambitie om dit samen met diverse Brabantse gemeenten, waterschappen en andere geïnteresseerde partijen eind 2017 te hebben afgerond.

Provincie Noord-Brabant heeft als een van de weinige provincies de Wezel een beschermde status gegeven.