Gebiedsontheffing provincie Noord-Brabant (SMP Handreiking)

www.gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl


Werken met één gebiedsontheffing

Met één gebiedsontheffing Wet natuurbescherming je werk kunnen doen. Kunnen aantonen dat je bestemmingsplan of het ruimtelijk ontwikkelingsplan of natuurherstelproject uitvoerbaar is. Dat initiatiefnemers geen aparte natuurtoets voor hun aanvraag omgevingsvergunning hoeven uit te laten voeren en dat soorten effectiever beschermd kunnen worden. Dat wordt de nieuwe realiteit met de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur (GAN) in de Provincie Noord - Brabant.


Foto: Den Bosch, gezien vanaf het Provinciehuis (Brabantlaan).

Het idee van de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur is dat de Brabantse overheden en bedrijfsleven gaan samenwerken in het kader van een gemeenschappelijk belang waarbij ecologie en economie samen kunnen optrekken.

Provincie Noord-Brabant geeft aan dat de Gebiedsontheffing Natuur geen blauwdruk is maar een unieke beschikking.

Kaales Natuur & Ondernemen heeft in opdracht van de Provincie een Handreiking opgesteld voor de gebiedsgerichte aanpak natuur. Provincie Noord - Brabant gaat met deze Handreiking eerst ervaring opdoen en heeft de ambitie om met deze ervaring de Handreiking te ontwikkelen en te verankeren in haar beleid. Op 29.09.2018 is gecommuniceerd dat de eerste gebiedsontheffing voor Noord-Brabant een feit is.

22.09.2018 Nieuws uit Brabant

Nieuwe aanpak gebiedsontheffing Provincie Noord - Brabant is een feit! De gebiedsontheffingen die aan woningbouwcorporaties Thuisvester en Leystromen zijn afgegeven zijn gebaseerd op een SMP (soortenmanagemenplan).

Provincie Noord-Brabant heeft als een van de weinige provincies de Wezel een beschermde status gegeven.